Dag van de Toekomstige Entrepreneurs in Suriname (Dag TES)”
Participate Create Innovate  

Participeer aan de allereerste “Dag van de Toekomstige Entrepreneurs in Suriname (Dag TES)". 

Het doel van deze dag  is personen  met een business-idee de gelegenheid   geven om met assistentie  van coaches hun business-idee zoveel als mogelijk uit te werken.

Datum: zaterdag 30 april 2016  

wie kan meedoen personen met een business idee in de onderstaande categoriën.
     I.      Creatieve industrie
    II.       Houtverwerking
    III.      Agro Business  

Voorwaarden voor deelname, aanmeldingsformulier en spelregels kunt u downloaden via www.surinamecompete.org of opvragen via tes@surinamecompete.org of van maandag tot en met vrijdag, telkens van 08.00-14.00 u. via het telefoon nummer 402080 toestel 1015.  

Aanmelding voor deelname is mogelijk tot en met vrijdag 15 april  2016, mits het maximaal aantal deelnemers dat geaccomodeerd kan worden, op een  eerdere datum is bereikt.

  Doe mee aan deze dag en zet een stap op weg naar de realisatie van je dromen!!!
Registratie Formulier
 
Naam *

 
Voornaam *

 
Leeftijd *

 
Opleiding/vorming/kennis/ervaring: *

 
Vaardigheden/skills: *

 
Functie/beroep: *

 
Mobiel nummer

 
Ondertekening

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld. ·        
Ik verklaar  de factsheet met de regels en voorwaarden  te hebben doorgelezen en mij te houden aan de regels en de voorwaarden die gesteld zijn.
     
 
Belangrijk !!!
In de bijlage doe ik  u toekomen een
 Korte (concrete en beknopte) samenvatting van het business - idee in maximaal 500 woorden (1 A4 pagina op naam)

Bijlage mailen naar tes@surinamecompete.org

 
Ingevuld formulier kunt u mailen naar: tes@surinamecompete.org

Uiterlijke datum van uw  aanmelding is donderdag  vrijdag 15 april  2016– OM 17.00 UUR

Dag van de Toekomstige Entrepreneurs in Suriname (Dag TES)” Competitiveness Unit Suriname
tes@surinamecompete.org

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform